„Źródłem pokoju wewnętrznego jest świadomość, że jest się kochanym przez Boga oraz wola odpowiedzenia na Jego miłość”.
Dnia18 kwietnia 2012 roku powyższymi słowami rozpoczął się w Zespole Szkół w Zagórzycy XVI Gminny Konkurs Poezji Religijnej „Sacrum w literaturze”.

Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym w Zagórzycy. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z terenu Gminy Damnica: SP z Damnicy, SP z Damna, SP z Domaradza oraz gospodarze konkursu SP Zagórzyca. Występom przysłuchiwała się publiczność oraz zaproszeni goście: ks dziekan Henryk Jereczek, przedstawiciel władz Gminy Damnica wicewójt Paweł Lewandowski.
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na wartości duchowe.

Poprzez recytację wierszy, o charakterze sakralnym, uczniowie rozbudzili w sobie zainteresowania literaturą religijną, a także rozwinęli umiejętność wyrażania swych przeżyć. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem pt. „ Jezus zmartwychwstał”, które zostało przygotowane przez uczniów Klubu Młodych Aktorów z Zespołu Szkół w Zagórzycy. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Wójta Gminy Damnica oraz ks dziekana Henryka Jereczka.

Komisja w składzie: p. Agnieszka Trusiak, p. Monika Puchał, p. Bożena Cieślicka, p. Hanna Godlewska, p. Zbigniew Pawlowski wyłoniła spośród 24 uczestników następujących laureatów :

kategoria klas I-II
1 miejsce- Anna Włoch, SP Damno
2 miejsce- Kornelia Wasilewska, SP Zagórzyca
3 miejsce- Krzysztof Mielewczyk, SP Damnica
wyróżnienie: Klaudia Ptaszek, Dorota Owsiana- SP Domaradz, Lucjan Jaworski SP Damnica

kategoria klas III-IV
1 miejsce- Anna Mielewczyk, SP Damnica
2 miejsce- Dominika Rompska, SP Zagórzyca
3 miejsce- Kacper Głowacki, SP Domaradz
wyróżnienie: Karolina Petryk, Natalia Bańka- SP Damno

kategoria klas V-VI
1 miejsce- Marcin Kara, SP Zagórzyca
2 miejsce- Aneta Gołembowska, SP Damno
3 miejsce- Angelika Ożóg- SP Domaradz
wyróżnienie: Dominika Augustynowicz, SP Domaradz, Klaudia Miklaś, SP Zagórzyca

Organizatorami XVI Gminnego Konkursu „Sacrum w Literaturze” byli nauczyciele ZS w Zagórzycy Agnieszka Trusiak i Zbigniew Pawłowski

Artykuł powstał dzięki uprzejmości organizatorów