06 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy
w Zagórzycy odbył się XV Gminny Konkurs Poezji Religijnej „Sacrum
w literaturze”.

Już po raz XV raz spotykamy się w okresie Wielkiego Postu, aby recytacją wierszy sakralnych przenieść się w świat zadumy i wyciszenia, aby podkreślać
te wartości, które w dzisiejszych czasach bywają często przez młodych ludzi zapominane… powiedział- dyrektor Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy
w Zagórzycy Robert Nowak. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu była miłość płynąca z chrystusowego krzyża. Uczniowie miejscowego gimnazjum,
w krótkiej wzruszającej inscenizacji pt: „W Krzyżu Miłości Nauka” uzmysłowili zebranym w kościele parafialnym w Zagórzycy z czym jest miłość chrystusowa. Komisja konkursowa w składzie: Alicja Krawczewska (przewodnicząca), Monika Puchała, Bożena Cieślicka i Hanna Godlewska wysłuchała kolejno wszystkich 23 uczestników z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Damnica. Podczas ogłoszenia wyników przewodnicząca komisji podkreśliła, że wszyscy uczestnicy dzisiejszych zmagań zasługują na uznanie za odwagę, trud włożony
w przygotowania do występu, a poziom reprezentowany przez uczestników był bardo wysoki i wyrównany. – Sam fakt uczestnictwa w tym niezwykłym konkursie sprawił, że wszyscy jesteście zwycięzcami – mówiła Alicja Krawczeska.
W poszczególnych kategoriach nagrody książkowe oraz statuetki papieskie ufundowane przez Wójta Gminy Damnica pana Grzegorza Jaworskiego oraz księdza dziekana Henryka Jereczka wręczył dyrektor szkoły.

Organizatorami XV Konkursu Poezji Religijnej „Sacrum w Literaturze” tak jak w poprzednich edycjach byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Zagórzycy p. Agnieszka Trusiak i p. Zbigniew Pawłowski.
Poszczególne wyniki XV Konkursu „Sacrum w literaturze” Zagórzyca 2011
kategoria klas I- II
1 miejsce- Karolina Petryk, Szkoła Podstawowa w Damnie
2 miejsce- Anna Straszak , Szkoła Podstawowa w Zagórzycy
3 miejsce- Klaudia Giez, Szkoła Podstawowa w Damnicy
kategoria klas III- IV
1 miejsce- Dominika Rompska, Szkoła Podstawowa w Zagórzycy
2 miejsce- Anna Mielewczyk, Szkoła Podstawowa w Damnicy
3 miejsce- Oliwia Formela, Szkoła Podstawowa w Damnie
kategoria klas V-VI
1 miejsce- Marcin Kara, Szkoła Podstawowa w Zagórzycy
2 miejsce- Nikola Michalska, Szkoła Podstawowa w Domaradzu
3 miejsce- Aleksandra Modzelewska, Szkoła Podstawowa w Damnicy