Zakończono inwestycje drogowe w kolejnych miejscowościach naszej gminy. W Zagórzyczkach wybudowano 1,5 kilometrowy odcinek drogi betonowej. Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Prace wykonane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Dostawca betonu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego , który zaoferował najkorzystniejszą cenę za dostarczony towar – firma WAKOZ BETON sp. z o.o.
W Zagórzycy z kolei wykonano znaczny odcinek drogi asfaltowej ( długość drogi 638 mb, chodniki o pow. 610 m², pow. zjazdów 165 m²). Inwestycja kosztowała nieco ponad 423 tysiące złotych. Zadanie zostało wykonane przez firmę Pol – Dróg z Lęborka, która wygrała postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oprócz samej drogi, wykonano także chodniki z polbruku oraz zainstalowano oznakowanie drogowe.