W Zagórzycy zakończono kolejny etap naprawy nawierzchni drogi asfaltowej poprzez korektę cech geometrycznych i wzmocnienie konstrukcji. Powstał także chodnik oraz wyprofilowane zjazdy. Dzięki temu jezdnia jest szersza, a piesi mogą bezpieczniej poruszać się korzystając z chodnika wykonanego z kostki typu polbruk.