👉W Bobrownikach w ramach estetyzacji miejscowości kontynuowane są prace związane z aranżacją działki gminnej nr 10/56.
👉 W roku bieżącym wykonane zostaną nawierzchnie utwardzone ścieżek i terenu przed kapliczką oraz nasadzenia nową roślinnością.
👉Koszt realizacji zadania to 19 469,16 zł .
👉Wykonawcą jest firma Botanicus Łukasz Ciężadło Ogród i Centrum Zdrowia natomiast projekt aranżacji wykonał Pan Rafał Nastalski
.