W dniu 07 lipca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno”.

Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenie terenu rekreacyjnego działki nr 187/9 w Damnie.

Zakres rzeczowy:

– budowa nawierzchni placów wypoczynkowych,

– urządzenie nowej szaty roślinnej,

– budowa elementów małej architektury ogrodowej (altanka, murki terenowe, miejsce na ognisko),

– elementy wyposażenia terenu (stoły piknikowe, balustrady murków, lampy solarne parkowe).

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja współfinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

ueprowmarszalkowskileader

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wartość podpisanej umowy 159 999,85 zł, termin wykonania został ustalony na okres 90 dni od dnia podpisania umowy.

Zdjęcia z przebiegu realizacji inwestycji: