Szanowni Rolnicy,

W dniu 24 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Damnica odbyło się spotkanie  z przedstawicielami rolników z terenu naszej gminy na temat zagrożenia suszą rolniczą. Zgodnie z ostatnimi Raportami Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku, na terenie Województwa Pomorskiego, w Gminie Damnica występuje zagrożenie suszą rolniczą. Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w/w zagrożenie występuje w uprawach: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, truskawek, znajdujących się wyłącznie na glebach kategorii I (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty). Poniżej umieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące danych Gminy Damnica z raportu zagrożenia suszą, kategorii gleb oraz mapa podatności gleb na suszę (link do strony: http://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/)

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód (w załączniku) powinien spełniać wymienione powyżej kryteria oraz szkoda, której dotyczy wniosek powinna wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków o oszacowanie szkód, Wójt Gminy wystąpi do Wojewody o powołanie Komisji do szacowania strat.

 

Raport

Mapa – susza

Wniosek susza