Ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe – III stopień– najwyższy, oraz ostrzeżenie przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 45km, w porywach do 85 km/h,  obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy terenach zalesionych i łąkowych.