W Domaradzu i Strzyżynie zakończono przebudowę dróg.Zakres robót w Domaradzu obejmował przebudowę części drogi brukowanej poprzez pokrycie jej warstwą asfaltu na długości 170 mb, o szerokości 3 m wykonaniu obustronnych poboczy szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Z kolei w Strzyżynie pokryto asfaltem odcinek na łącznej długości 197 mb. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł ponad 110 tysięcy złotych. Poniżej zdjęcia z wykonanych prac w obu miejscowościach.