W ubiegłym tygodniu zakończono prace przy budowie drugiej studni w m. Bobrowniki.

Roboty swym zakresem obejmowały wykonanie otworu eksploatacyjnego na głębokość 50 m poniżej terenu.

Tym samym, mieszkańcy miejscowości Bobrowniki i Skibin zyskali dodatkowe ujęcie wody, co znacznie poprawi zarówno jakość jak i ciśnienie wody. Dodatkowo, w przypadku awarii jednej ze studni mieszkańcy nie zostaną pozbawieni wody.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 141 500,00 zł.

Coraz bardziej obniżający się poziom wód gruntowych powoduje, że budowa dodatkowych ujęć jest konieczna, aby bezproblemowo dostarczać wodę mieszkańcom. Dlatego robimy wszystko, aby budować kolejne studnie. Jeszcze w tym roku odtworzone zostanie „stare” ujęcie wody w m. Budy, gdzie woda doprowadzana jest ze studni w Damnicy. Takie rozwiązanie przysparza problemy szczególnie latem, gdy wody zużywa się zdecydowanie więcej, a tym samym jej ciśnienie jest zbyt niskie, by w sposób prawidłowy doprowadzać wodę do m. Budy.