W celu poprawy  bezpieczeństwa i komfortu przewożonych osób

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu samochodu  – osobowego o wartości 140 000zł –
busa marki VW Transporter, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pojazdem tym będą przewożeni uczniowie z naszej gminy.