Projekt skierowany jest do 90 osób, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują  gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie na terenie województwa pomorskiego.

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (od dzisiaj dostępne na stronie projektu, w zakładce „Dokumenty”) i rozmowy z doradcą zawodowym.

Osoby zakwalifikowane  odbędą szkolenia grupowe  z poniższej tematyki (24h):

  • zakładanie działalności gospodarczej,
  • przepisy prawne,
  • źródła finansowania działalności gospodarczej,
  • ubezpieczenia,
  • księgowość

Następnie odbędzie się doradztwo grupowe z tworzenia biznes planu (4h) oraz indywidualne (po 4 h na osobę, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 6h) oraz indywidualne pomoc prawna – po 1h/os.

Po tym etapie Uczestnicy piszą wnioski o otrzymanie dotacji. Można się starać o:

– do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności

– do 1 600 zł miesięcznie, przez 6 m-cy na wydatki związane z ZUSem, podatkiem, wynajęciem pomieszczenia na działalność, itp. Wsparcie to, w uzasadnionych przypadkach, można przedłużyć do 12 mcy

– do 2 000 zł na kurs/szkolenie, zgodny z kierunkiem prowadzonej działalności

Łącznie kwota dofinansowania może wynieść prawie 44 000 zł.

Zapewniamy zwrot kosztów za dojazdy oraz opiekę nad dzieckiem/osobą starszą

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

http://aktywni.kompass-consulting.pl

pod numerem 500 385 660

lub w Biurze Projektu w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 227/22

plakat-A3-ostateczny