Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, który finansowany jest ze środków UE, zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane 29 lipca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472 D 80-309 (sala 12.13 na XII piętrze).

W programie szkolenia m.in.:

  • zasady aplikowania o Fundusze Europejskie,
  • planowanie projektu – definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
  • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach:
    –  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    –  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-gdansku-najwazniejsze-zasady-pozyskiwania-dotacji-i-realizowania-projektow-finansowanych-z-funduszy-europejskich-w-pigulc-1