Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 21 lutego 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.
 
W programie spotkania m.in.:
 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  –  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
  – ​ Inteligentne Specjalizacje
  –  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
  –  formy wsparcia
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
  –  Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne”
  –  Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa”
  –  Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP
 • Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
  –  Krajowe Programy Operacyjne
  –  Instrumenty finansowe
  –  Powiatowe Urzędy Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej,
ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 10:00-12:15. 
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 20 lutego 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
 
Więcej informacji:
http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-debnicy-kaszubskiej-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 21.02.2017
Plakat A4