30 listopada na uroczystej sesji odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybranych w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada.

Radni złożyli przysięgę i tym samym ukonstytuowała się Rada Gminy Damnica.
Chwilę później odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Do piastowania tych funkcji powołani zostali:

Przewodniczący Rady Gminy Damnica:
Pan Włodzimierz Kisiel

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica:
Pan Ryszard Nieradko

      Pan Grzegorz Jaworski złożył przysięgę przed Radą Gminy.

Treść roty ślubowania Wójta Gminy:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

Od tego momentu już oficjalnie

Wójtem Gminy Damnica, został
Pan Grzegorz Jaworski.

Włodarzom życzymy wszelkiej pomyślności w sprawowaniu swoich funkcji oraz sukcesów w podejmowanych inicjatywach na rzecz mieszkańców Gminy Damnica.