Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Damnica, Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli tytuły „Zasłużonych dla Gminy Damnica” dla Pań: Beaty Orlickiej i Bożeny Kozłowskiej.

Pani Beata Orlicka swoją pracę na rzecz naszej gminy rozpoczęła w sierpniu 1986 r. w Urzędzie Gminy Damnica. Następnie, 1 czerwca 1990 została powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy i przez ponad 30 lat pełniła tę funkcję. Jest osobą bardzo aktywną
i zaangażowaną w życie lokalnej społeczności. Między innymi z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie „Promyk”, które od blisko 20 lat zajmuje się pomocą dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała w 2002 r. odznakę za zasługi od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz w 2010 r. przyznany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Medal za długoletnią służb W lipcu br. przeszła
na zasłużoną emeryturę.

Pani Bożena Kozłowska pracę w samorządzie Gminy Damnica rozpoczęła w listopadzie 2003 r.
na stanowisku bibliotekarza w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnie, a w marcu 2006 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy i funkcję tę pełniła
do końca sierpnia br. Pani Bożena jest osobą bardzo aktywną w naszym środowisku. Prowadziła cykliczne działania promujące gminę i integrację społeczną m.in. warsztaty plastyczne, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, spotkania seniorów, kursy komputerowe. W wolnych chwilach poświęca się malarstwu, które jest jej wielką pasją. W ubiegłym roku była laureatką konkursu „Zaczarowane w obrazie”, którego organizatorem był Wójt Gminy Damnica.
Za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej Pani Bożena Kozłowska otrzymała podziękowanie od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki, a także podziękowanie od Starosty Słupskiego z okazji Pomorskiego Dnia Bibliotekarza za wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm
w zarządzaniu Biblioteką oraz za jedną z najatrakcyjniejszych bibliotek w powiecie słupskim.

Obie Panie z całą pewnością zasługują na wielkie podziękowania za ciężką i wieloletnią pracę na rzecz Gminy Damnica.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego !