ZGK ogłasza:
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik zespołu ds. gospodarki komunalnej, transportu i infrastruktury

więcej informacji pod linkiem.