Informacja

dotycząca zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania

dróg gminnych i wewnętrznych

na terenie Gminy Damnica w sezonie zimowym 2019/2020

Sprzęt niezbędny do wykonywania zadania dotyczącego zimowego utrzymania w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Damnicy:

  • Ciągnik POLMOT
  • Ciągnik NEW HOLLAND
  • Pług odśnieżny czołowy Kacper ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm.
  • Pług odśnieżny czołowy Samasz PSV 251 ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm
  • Piaskarka Pomarol PS 200 o ładowności 1 tony i szerokości roboczej 2m.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych :

Odpowiedzialnymi za odśnieżanie i uszorstnianie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej są:

Andrzej Wiśniewski – operator ciągnika NEW HOLLAND nr tel. 607-486-188

Andrzej Dziemiańczyk – operator ciągnika POLMOT 607-486-162

Teren powierzony do realizacji zadania:

Damnica, Damnica Os. Rybackie, Zagórzyczki, Zagórzyca, Karzniczka,

Pracownicy są odpowiedzialni za koordynowanie pracą podmiotów, którym część zadań została przekazana do zimowego utrzymania.

Wykonawcy z którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy podjął współpracę :

  1. Usługi Leśne Mieczysław Czyżewski Rzuski Las 7, 76-220 Główczyce

Teren powierzony w celu realizacji utrzymania zimowego dróg gminnych:

Wiszno – Dąbrówka z kolonią Bobrowniki – Damno – Damno droga prowadząca do cmentarza
i Wiatrowa, Damno – Głodowo – Damno Młyn do Strzyżyna, Strzyżyno – wieś Łebień wieś Stara Dąbrowa, wieś Domaradz

  1. Jerzy Dawidowski

Teren powierzony w celu realizacji utrzymania zimowego dróg gminnych:

Wielogłowy, Sąborze, Mianowice, Paprzyce

  1. Bogdan Praszczak

Teren powierzony w celu realizacji utrzymania zimowego dróg gminnych:

Budy, Mrówczyno, Bięcino, Wiatrowo, Dębniczka

 

Z przyczyn nie zależnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy teren oraz prace mogą ulec  zmianie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy zgromadził materiał uszorstniający w ilości 100 ton materiału uszorstniającego 2 tony soli drogowej.

Kontrolę wykonywania postanowień umów sprawować będzie Małgorzata Mikołajczyk               tel. 533 334 991.