Zakończyła się kolejna inwestycja związana z poprawą infrastruktury drogowej.W Damnicy zmodernizowano drogę w ramach inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica, dz. 238/1″. Zakres prac obejmował wykonanie drogi betonowej o długości 590 m i szerokości 3m. W zakres weszły  prace związane z wykonaniem koryta pod jezdnię, wykonanie podbudowy piaskowej o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni betonowej C25/30 o grubości 17cm. Gmina Damnica uzyskała dofinansowanie na to zadanie z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie  53 243 zł.