Na terenie Gminy umiejscowione zostały znaki turystyczne
Polskiego Towarzystwa Turystyki – Krajoznawczej,
informujące o odległościach do punktów docelowych,
oraz ułatwiające mieszkańcom i turystom zlokalizowanie wyznaczonych na terenie naszej gminy szlaków turystycznych.