13 listopada br. Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne Aktywni Damnica zorganizowało Turniej Wyciskania Leżąc dla Gimnazjalistów. W imprezie, która się odbyła przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięło udział siedemnaścioro zawodników z tego ośmiu z gminy Damnica. Wśród organizatorów znalazły się też Zespół Szkół w Damnicy, który gościł imprezę na swoim terenie i KS Damnica.
Zgodnie z regulaminem imprezy, zawodników klasyfikowano w trzech kategoriach indywidualnych i kategorii drużynowej. Dodatkowo nagrodzono najlepszego zawodnika turnieju, którym został Michał Sołoducha z Gimnazjum w Damnicy. Ten młody zawodnik osiągnął jak na swój wiek dość dobry wynik 82, 5kg przy wadze 55, 5kg. Jest to kolejny talent sportowy z naszej gminy, mamy nadzieję, że będzie potrafił i chciał wykorzystać swoją szansę na karierę sportową.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Wilkowskiego