Klub „Senior+” w Domaradzu to placówka pozwalająca na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji oraz motywowanie Seniorów do działań na rzecz samopomocy.

 Zakres oferowanych usług obejmować będzie między innymi: zajęcia ruchowe oraz zajęcia o charakterze: kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. Klub „Senior+” zapewni wsparcie 15 Seniorom, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Damnica.  Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewiduje się zorganizowanie transportu gminnego dla osób chętnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” powinny wypełnić deklarację uczestnictwa wraz klauzulą informacyjną i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30;  w terminie do 31 marca 2021 roku.

Deklarację uczestnictwa oraz klauzulę informacyjną można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy przy ul. Górnej 8, pokój nr 8 lub pod pobrać ze strony internetowej : https://gops.damnica.pl/

Wszelkich informacji na temat naboru uczestników do Klubu „Senior+” oraz funkcjonowania placówki udziela Kierownik GOPS w Damnicy – Milena Piechowicz, która w razie potrzeby udzieli także pomocy przy wypełnianiu dokumentów.