Samorządowcy pomorscy wzięli udział w spotkaniu z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Wicepremier Piechociński w swoim wystąpieniu apelował o tworzenie zdrowych relacji pomiędzy samorządem a państwem. Zwrócił szczególną uwagę, na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków unijnych z bieżącego okresu programowania. Jak zapewnił, samorządowcy mogą liczyć na pomoc państwa w tym zakresie. Wicepremier podziękował lokalnym samorządowcom za ostatnie lata pracy tej kadencji. – Należy się Wam szczególne uznanie, bowiem dzięki właściwej lokacji środków unijnych zmieniliście znacząco swoje gminy – mówił premier Piechociński. Wójt Grzegorz Jaworski w rozmowie z Wicepremierem przekazał swoje zaproszenie do Gminy Damnica.