Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie :

od 3 sierpnia 2020 roku do  31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Wypłata producentom zwrotu podatku akcyzowego nastąpi na wskazany rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Gminy Damnica w terminie:

  • od 1 do 31 października 2020 r.
  • druki wniosków o zwrot wraz ze wszystkimi oświadczeniami dostępne będą
    w Urzędzie Gminy Damnica w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 17.

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM