Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie :

od 1 sierpnia 2022 roku do  31 sierpnia 2022 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Wypłata producentom zwrotu podatku akcyzowego nastąpi na wskazany rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Gminy Damnica w terminie od 3 do 31 października 2022 r.

Druki wniosków o zwrot wraz ze wszystkimi oświadczeniami dostępne są
w Urzędzie Gminy Damnica w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 17 oraz na stronie pod poniższym linkiem.

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM