Producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Damnica mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej terminy:

od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wraz z fakturami Vat stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

– od 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku wraz z fakturami Vat stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

Limity zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego, oświadczeń, zestawienia faktur koniecznych   do prawidłowego złożenia wniosku są również dostępne na stronie BIP Damnica w zakładce „zwrot podatku akcyzowego” lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Damnica w pokoju nr 17 w godzinach pracy Urzędu, gdzie należy składać wnioski.

Dokumenty do pobrania :

 

akcyza.pismo