Nowy Rok to nowe wyzwania i plany.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Damnica życzymy ich realizacji i spełnienia marzeń
tak rodzinnych, jak i zawodowych.

Niech wspólna radość  towarzyszy nie tylko początkowi Nowego Roku,
ale przeniesie się na wszystkie jego dni.

Oby 2020 rok był pełen radości i szczęśliwych chwil.

Życzą

Kazimierz Kozina – Przewodniczący Rady Gminy            Andrzej Kordylas  – Wójt Gminy Damnica